1. Uvažujete o studiu nyní velmi žádané ekonomie na VS ? 2. Chcete se hlásit na studium ekonomie na VS a mít vysokou šanci na přijetí? 3. Stojíte o to, aby Vás škola při studiu finančně podporovala? 4. Líbila by se Vám možnost v průběhu studia úplně změnit svou specializaci ?? 5. Máte v úmyslu vycestovat v rámci programu ERASMUS už ve druhém ročníku studia VŠ nejen ekonomie? 6. Oceňujete individuální přístup vyučujících na VŠ, který respektuje Vaše „startovní“ nejen ekonomicke znalosti ? 7. Chcete, aby Vás ekonomii na VS učili učitelé i lidé se zkušenostmi z top managementu různých firem? 8. Chcete se učit ekonomii na VS ve zmodernizované budově s rozsáhlým zázemím pro studenty? 9. Očekáváte, že při svém studiu ekonomie na VS budete řešit reálný problém v nějakém podniku? 10. Stojíte o získání zaměstnavateli ceněné praxe nejennv ekonomice a rizeni podniku, kterou si můžete uvést do životopisu? 11. Uvítáte možnost pokračovat ve studiu ekonomie či matematiky na libovolné VŠ v ČR? 12. Je pro Vás důležité mít širokou škálu uplatnitelnosti v různých odvětvích ekonomie po studiu na VŠ? 13. Zajímá Vás, jak nás hodnotí VS absolventi ekonomie?


uvažuješ o studiu ekonomie?

víš, jakou máš šanci na přijetí?
matematika Ti nerozumí?

víš, že můžeš změnit specializaci?
získám při studiu nějakou praxi?

budu řešit i reálný problém?
máte nějaká stipendia?

můžu jet na ERASMUS?
co o nás říkají naši absolventi?

a jak nás vidí lidé z praxe?

VŠ STUDIUM EKONOMIE V OPAVĚ

Studium ekonomie na Matematickém ústavu v Opavě


Při studiu ekonomie u nás můžeš na vlastní kůži zažít vše, co vidíš na fotkách. Jsou na nich totiž naši studenti, tedy spíše studentky (u nás je většina studentek), naši absolventi v aule naší univerzity a naše počítače v našich počítačových laboratořích. A na jedné i město, ve kterém teď jedna naše studentka v rámci ERASMU strávila půlku svého druháku. Poznáš ho? Pro Tebe jsou to zatím jenom fotky, ale pro naše studenty Matematických metod v ekonomii je to realita. I Ty můžeš být její součástí.

Profil a uplatnění absolventa


Studium ekonomie u nás Tě připraví na teoretické i praktické řešení různých typů rozhodovacích a optimalizačních úloh (viz Profil absolventa). To Ti umožní uplatnit se nejen v oblasti ekonomiky, obchodu a marketingu, bankovnictví, ale též v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování (viz Typické pracovní pozice). Navíc po bakaláři můžeš pokračovat prakticky v jakémkoli ekonomicky či matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu.
* u nás