Profesní příběhy našich absolventů

Už na střední škole jsem uvažovala kam na vysokou školu. Sociální vědy mě moc nebavily, ale matematika a ekonomika ano, tak byla volba jasná :-) Po vystudování Matematických metod v ekonomice jsem šla na dálkové studium do Karviné na obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách, kde jsem úspěšně ukončila studium. Poté mé kroky vedly do Prahy a rozjelo se hledání práce. Vyhrála nabídka práce v bance na pozici poradkyně. Po několika měsících jsem se vypracovala na osobní bankéřku, kde jsem působila cca 3 roky, než jsem nastoupila na mateřskou a poté rodičovskou dovolenou, na které jsem dodnes. Musím ale říct, že mi studium na vysoké škole moc pomohlo. Jednak jsem si brzy získala důvěru klientů díky tomu, že mám vysokoškolský titul, ale taky pro mě nebyl problém klientům cokoliv v rychlosti vypočítat. Ať už nějakou úsporu, nebo možný výnos či zhodnocení produktů. Takže jsem v práci měla možnost využít své znalosti z oblasti ekonomiky a matematiky. A věřím, že ještě mnohokrát je využiji.

Martina Bencová (roz. Švanová)
Po základní škole jsem studovala Obchodní akademii v Opavě, obor Podniková ekonomika. Protože mě na střední škole nejvíce bavily předměty matematika a ekonomika, rozhodla jsem se po maturitě pro studium na Matematickém ústavu v Opavě, kde jsem studovala obor Matematické metody v ekonomice. Pak jsem pokračovala ve studiu na ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity obor Management. Při studiu jsem pracovala v Personální agentuře v Ostravě-Michálkovicích. Po státnicích jsem se vydala do Prahy a pracovala jsem tam krátce také v Personální agentuře. Pak jsem utekla do oblasti pojišťovnictví. V současné době pracuji jako poradce klienta v Direct pojišťovně. Náplní mé práce není pouze oblast pojišťovnictví, ale v této nelehké době pomáhám také hygienikům s trasováním rizikových kontaktů nemoci Covid-19.

Kateřina Anežka Vítková
Po dokončení bakalářského programu na Matematickém ústavu, jsem pokračovala v dálkovém studiu na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné obor Ekonomika podniku v obchodu a službách. Po bakalářském studiu Matematický metod v ekonomii bylo pro mne studium tohoto oboru nenáročné. Matematika mi dala velmi pevné logické základy, které se snadno aplikovaly i dále na ekonomii.

Po dostudování se mi podařilo najít zaměstnání ve firmě, která je producentem informačního a ekonomického systému. Tento ekonomický systém využívá na českém trhu řada společností. Při svém zaměstnání se tak dostanu do různých společností a pracuji s lidmi na různých pracovních pozicích, takže logické myšlení, znalosti nejen z praxe a podnikových procesů, které mi mé vzdělání poskytlo, mají svá uplatnění.

Linda Opluschilová
Před nástupem na Matematický ústav jsem studovala obor Ekonomika podniku na Obchodní akademii v Opavě. Celý můj studentský život, ať už na základní, tak na střední škole, mě nesmírně bavila matematika. Zvolila jsem si ji i jako jeden z maturitních předmětů. Vzhledem k této skutečnosti jsem byla přesvědčena, že chci na tento obor navázat a ještě více se přiblížit matematice, která ovšem bude i nadále spojena s ekonomikou.

Musím přiznat, že jsem do té doby o Matematickém ústavu neměla tušení. Navíc jsem neměla moc spolužáků, kteří by měli matematiku natolik rádi a poohlíželi se pouze po čistě ekonomických fakultách v okolí. Jakmile jsem při hledání vhodného bakalářského studia narazila na Matematický ústav a obor Matematické metody v ekonomii, měla jsem jasno. A ano, chtěla jsem se i malinko odlišovat od ostatních a jít si svou cestou, což MÚ splňoval a věděla jsem, že mi dá mnohem víc zkušeností a možností do budoucna.

Co se týká samotného studia oboru MME a mé spokojenosti s ním, můžete najít společně s dalšími hodnoceními studentů na těchto stránkách pod otázkou: Zajímá Vás, jak nás hodnotí naši absolventi?

Po dokončení bakalářškého studia na MÚ v roce 2013 jsem nastoupila na navazující magisterské studium na VŠB v Ostravě, obor Ekonomika podniku, které jsem v roce 2015 úspěšně dokončila a dosáhla titulu Ing.

Po státnicích jsem odcestovala na 4 měsíce pracovat do USA a po návratu jsem se přestěhovala za prací do Prahy, kde žiji dodnes.

Na konci letošního roku to bude 5 let, co pracuji v nadnárodní společnosti HP Inc Czech Republic a pomáhám obchodním zástupcům společnosti s prodejem notebooků a PC největším zákazníkům v Česku (veřejné zakázky a výběrová řízení pro všechny ministerstva, banky, univerzity, kraje i globální společnosti).

Začínala jsem na pozici “Pricing Advisor”, kdy jsem měla na starost implementaci nového cenového nástroje společnosti, jeho testování, hlášení a odstraňování chyb, školení zákazníků k jeho používání a také jsem měla na starost zpracování všech žádosti z ČR a SK o speciální slevy na HP produkty, které tímto nástrojem prošly.

Po dvou letech jsem se stala členkou sales týmu, kde jsem dodnes. Jak jsem psala výše, jsem pravou rukou pěti obchodních zástupců a mám na starost naceňování a proces schvalování speciálních cen a slev pro velké zakázky (jedna zakázka v rámci stovek mil. Kč) a dlouholeté smlouvy k dodávkám našich produktů. Jelikož obchodník má být obchodníkem, ne administrativním pracovníkem, mým úkolem je veškerá administrativa s tím spojena, ale především nastavení cen pro daného zákazníka, vytváření finančních analýz pro obchodníka a management, analyzování daného obchodu/výběrového řízení z pohledu rizika ztráty marže, ztráty dlouholeté zakázky, cen konkurence, obhajování požadovaných cen před managementem společnosti apod. Starám se také o HP webové stránky jednotlivých zákazníků. Založení "katalogu" s produkty, aby na nich byly produkty, které požadovali a za správné ceny, které jsem já nastavovala (podobně jako na Alze nebo Mall, kdy vložíte produkty do košíku a objednáte). Je toho samozřejmě mnohem víc, ale nechci se více rozepisovat.

V posledních měsících se objevila další příležitost na posun v rámci společnosti a to na manažerskou pozici “Pricing manager”, kde již nebudu ta, která žádosti a ceny obhajuje, ale přímo schvaluje a převezmu zodpovědnost za více evropských zemí.

Tahle škola mi dala hlavně víru v to, že když se sejdou dobří lidé a vy se mezi nimi cítíte dobře, vždy stojí za to vytrvat, i když cesta na začátku ani v průběhu nemusí být zrovna jednoduchá. Jak ve škole, tak v práci je to především o lidech kolem a vzájemné pomoci. Obojího se mi na této škole dostalo.

Tereza Formánková
Dovolím si začít hláškou: „Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se najde nějaký blbec, který neví že, to nejde, a udělá to.“

No a já se živím tím, že jsem ten „blbec“ — prostě jsem nájemný žoldák, nejčastěji v roli konzultanta/solution architekta, daří se mi „vymýšlet“ netradiční řešení a pomáhám různým StartUpům nebo už zajetým firmám, které ale neumí „zahodit“ své know-how a dívat se na problémy i jinak. Záměrně jsem napsal „vymýšlet“ v uvozovkách, protože není pravda, že bych přišel s něčím novým — prostě jen vidím podobnost a vzory na různých místech a kombinuji to — nejčastěji věci v „online světě“, někdy ale i logistiku, peníze aj. Abstraktně je to všechno stejné, všechno bez složité matematiky a šílených vzorců — ale matematika mě naučila takhle přemýšlet, viz níže.

Studium na MÚ, resp. studium matematiky v ekonomii, mě především naučilo vidět kolem sebe procesy, ty jako grafy nebo schémata a v tom pak velmi jednoduše vidět podobnost i jinde. Při studiu jsem se vždy mohl zeptat „a k čemu je to dobré?“ a dostal jsem odpověď, díky které jsem si to hned představil v praxi a viděl jsem daný problém „jednodušeji“ — nějak popsaný nebo nakreslený. Když jsem se zeptal někoho jiného na stejnou věc, dostal jsem zase jiný příklad, kde se to používá — najednou jsem viděl dva různé „problémy“, které měly stejné řešení a to mě naučilo vidět podobnost a vzory i jinde. No, a když pak někde vidím nějakou podobnost, vím, že tam můžu použít řešení, které jsem viděl už jinde, protože to je přece „stejný problém“. Prostě jsem se naučil, že si nepotřebuju pamatovat všechno, ale naučil jsem se jen hledat vzory a podobnost ve všech věcech — potom i na přednáškách atd. jsem si úplně přestal zapisovat kompletní látku, protože se to opakovalo, jen v jiné formě, a zapisoval jsem si jen nové věci nebo inspiraci. Např. všechny děje v ekonomice pak člověk najednou vidí jako jednoduché integrály, které vlastně ani nemusí vědět, jak se nějakým vzorečkem počítají, protože stačí jen vypočítat „plochu“ v grafu atd.

Celá matematika pro mě je primárně o substituci — tj. zjednodušování komplexních věcí — a když to člověk dokáže použít v praxi, řeší jednodušší problémy ostatní si o vás myslí, že jste géniové .-)

Na MÚ jsem se taky naučil, že se pořád musím „učit“ (inspirovat se) a když mě něco zajímá, tak se na to i zeptat — kromě zajímavých kontaktů mi to extrémně pomáhá se umět na věci dívat jinak. V ČR jsou pro to třeba super konference od Forbesu (The Next Big Thing) nebo WebExpo a navštěvuji tam primárně témata, která jsou mi nejvzdálenější a řečníků se pak i osobně doptávám na další věci — a tam třeba najednou uvidím podobnost v „exotických“ tématech, ale umím ta řešení pak použít i jinde — třeba podobnost v budování prodejních call center (ty co vás otravují s různými nabídkami) a diagnóze nemoci u pacientů podle jejich příznaků — spojuje to tzv. „rozhodovací strom“, který je vlastně základem celého strojového učení — dnes se tomu říká AI.

PS: „Složitou“ matematiku jsem v praxi asi nikdy nepoužil, ale bez „složité“ matematiky bych ty věci kolem sebe nedokázal vidět takhle jednoduše a neviděl bych všude tu podobnost.

Petr Víteček